0

دانستنیها

برای کودکان نوپا، پوشاندن لباس ممکن است چالش برانگیز باشد. این رفتار طبیعی و بی‌ضرر است و در سنین 2 تا 4 سالگی، کودکان دوست دارند کارهای مختلف را امتحان کنند و مرزها را آزمایش کنند.

کودکان سعی دارند با اجسام پیرامون خود بازی و یا آن را در دهان خود بگذارند، بنابراین والدین باید هوشیار باشند و برای پیشگیری از بروز برخی آسیب‌ها و حوادث احتمالی محیط امنی برای کودک مهیا کنند.

کودکان سعی دارند با اجسام پیرامون خود بازی و یا آن را در دهان خود بگذارند، بنابراین والدین باید هوشیار باشند و برای پیشگیری از بروز برخی آسیب‌ها و حوادث احتمالی محیط امنی برای کودک مهیا کنند.

طبق مطالعات جدید استدلال می کند که تلویزیون یا سایر رسانه ها می توانند رشد زبانی کودک را متوقف کنند.

اهمیت جنس لباس کودک، در مقایسه با لباس افراد بزرگسال بسیار بیشتر است. زیرا پوست کودکان بسیار لطیف و حساس است. تهیه لباس برای نوزادان نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا آنها قادر به سخن گفتن نیستند و نمیتوانند از جنس لباس شکایت کنند.

whatsapp